Maximale subsidie voor jouw innovatieproject op basis van no cure no pay!

MIT-haalbaarheid 2019

Samenvatting subsidieproject MIT-haalbaarheid 2019

Tijdens het promotieonderzoek van Wim Boeve van Tech4Care B.V. over digitale software binnen de zorg kwam Wim erachter dat er een aanzienlijke verbeter- en efficiëntieslag valt te behalen m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), welke honderdduizenden mensen per jaar krijgen.

De WMO is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Op dit moment wordt er 15 tot 20 uur besteed waarover meestal enkele maanden wordt gedaan totdat er een beschikking tot stand is gebracht door een zeer inefficiënt proces. Daarnaast is de beschikking nu nog subjectief, aangezien de beoordelaar van de WMO-beschikking vaak veel emotionele verhalen te verwerken krijgt en hierdoor aangetoond vaak inconsistente beoordelingen geeft. Hierdoor is de persoon in kwestie die de WMO-beschikking krijgt een flinke periode in onzekerheid; dit is een ongewenste situatie voor deze personen. D.m.v. een wereldvernieuwend softwaresysteem voor WMO-beschikkingen m.b.v. big data, machine learning, AI en zelflerende algoritmes kan Tech4Care zowel zorgkantoren zoals Zilveren Kruis en Menzis als gemeentes en het CIZ als indicatie-steller en de WMO-beschikte helpen door het proces te versnellen. Dit doordat er met het beoogde systeem en een hierop gebaseerde vragenlijst nog slechts 2 uur nodig zijn per WMO-beschikking. De methodiek is gebaseerd op het concept van Machteld Huber over positieve gezondheid en de Zelfredzaamheidsmatrix ontwikkeld door de GGD Amsterdam. De kwaliteit van de beschikkingen wordt eveneens verbeterd d.m.v. de machine learning o.b.v. de beschikkingen uit het verleden.

MIT-haalbaarheid 2019

Samenvatting subsidieproject MIT-haalbaarheid 2019

Wim Boeve wil in een MIT-haalbaarheidsproject gaan onderzoeken of mensen die zichzelf beschadigen (automutileren), i.p.v. hun lichaam pijn te doen genoegen nemen met substituut van het beschadigen. Dit wil Wim doen door een nog te ontwikkelen wereld vernieuwende kunststof mouw die een pijnprikkel afgeeft en geen invasieve schade aan de huid/lichaam veroorzaakt. Indien dit namelijk een oplossing kan zijn voor (een groep binnen) de mensen die zichzelf beschadigen, dan hoeven deze mensen niet behandeld en opgenomen te worden in een ziekenhuis en is er geen revalidatie en ziekenhuisopname nodig. Dit voorkomt dat de mensen die zichzelf beschadigen, de maatschappij veel tijd en geld kosten.

VIA 2018 PLUS en MIT-haalbaarheid 2018

Wat is jullie ervaring met MAXUB Subsidies?

We hebben meerdere goede ervaringen met MAXUB en Martijn. Martijn heeft ons benaderd en binnen korte tijd zijn meerwaarde laten zien door voor ons een toekenning te verkrijgen voor ons innovatieve project.

Wat is de toegevoegde waarde van MAXUB Subsidies voor jullie?

Martijn neemt ons het werk uit handen en zorgt door zijn pro actieve houding dat wij geen subsidies mislopen. Het pro-actieve contact van Martijn ervaar ik als prettig en het werk wat hij voorbereid scheelt ons veel tijd.

Overtrof ik jullie verwachtingen of juist niet? Waarom wel/niet?

Ja, toen we begonnen aan het traject waren we niet overtuigd dat we de subsidietrajecten succesvol konden afsluiten. Dit is echter wel gebeurd dankzij Martijn en we zijn daarom ook super tevreden!

Samenvatting subsidieproject MIT-haalbaarheid 2018

Onder subsidiebegeleiding van MAXUB Subsidies gaat ReloadSEO B.V. in een MIT-haalbaarheidsproject de haalbaarheid van een wereld vernieuwend volledig zoekmachine optimalisatie systeem onderzoeken. ReloadSEO wil een grotere doelgroep aanspreken met een vernieuwend vollediger zoekmachine optimalisatie systeem.

Het vernieuwende zoekmachine optimalisatie systeem zal niet alleen bestaan uit een uitgebreide content synchronisatie oplossing, maar moet ook technische en externe hulp kunnen bieden aan klanten.

Het beoogde systeem moet in tegenstelling tot haar concurrentie mensen kunnen helpen met weinig of geen ervaring met zoekmachine optimalisatie.

Samenvatting subsidieproject VIA 2018 PLUS

Na een succesvol MIT-haalbaarheidsproject wil ReloadSEO B.V. zich gaan richten op grotere webwinkels die bezig zijn met zoekmachine optimalisatie. Tot nu toe richt het bedrijf zich op voornamelijk kleinere bedrijven zoals eenmanszaken, waarbij ReloadSEO nu nog slechts beperkte functionaliteit levert op enkel het gebied van content analyse voor de klant.

Met het nieuwe zoekmachine optimalisatie systeem wil ReloadSEO uitgebreidere content synchronisatie, externe en technische hulp aan (grotere) klanten bieden. Hiermee kan het bedrijf haar huidige klanten beter van dienst zijn en een nieuwe doelgroep van grotere klanten gaan bedienen.

De klanten van ReloadSEO klanten worden dankzij de software beter vindbaar op internet. Deze klanten zitten wereldwijd en nemen een maandelijks abonnement af bij ReloadSEO wat de economie van Noord-Nederland aanmerkelijk kan vergroten. ReloadSEO ziet grote kansen voor deze nieuwe software oplossing. Het bedrijf wil daarom de komende tijd besteden aan het ontwikkelen van een wereld vernieuwend softwarematig prototype van een volledig zoekmachine optimalisatie systeem voor webwinkels.

VIA 2018 PLUS

Hyperhost is sinds kort bezig met het aanbieden van GitLab hosting op een eigen ontwikkeld GitLab hostingplatform. Voor veel software ontwikkelaars is GitLab een belangrijke tool om centrale toegang tot source code van een project te hebben, dankzij de voordelen van Git. Zo kunnen meerdere partijen te allen tijde bijdragen aan een project en hun wijzigingen altijd afzonderlijk opslaan. GitLab-gebruikers kunnen Git inzetten als VCS (Version Control System), om hun softwareprojecten te beheren, te onderhouden en ter beschikking te stellen.

Hyperhost kreeg veel vragen van huidige klanten die gebruik maken van het WordPressplatform om over te mogen gaan naar het GitLabplatform destijds voor 1 klant aanbood. Op dit moment heeft Hyperhost een basis staan m.b.t. hosting van GitLab met weinig functies. Omdat klanten naar een vollediger systeem vragen wil Hyperhost een volledig nieuw systeem ontwikkelen wat nieuwe technische knelpunten met zich mee zal brengen voor Hyperhost.

Het opzetten en onderhouden van een privéplatform wat Hyperhost aan haar klanten biedt is veel werk, daarom schakelen de klanten van Hyperhost, Hyperhost in. Dit zal nieuwe technische knelpunten met zich mee brengen voor Hyperhost. De functies die Hyperhost wil toevoegen aan het GitLab hostingplatform zijn: IPv6-support, facturatie- en abonnementmogelijkheden, resellen van GitLab licenties en een betere integratie tussen het hostingplatform en GitLab. Daarnaast moet het platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn en zal Hyperhost ook inhoudelijke GitLab-support geven.

VIA 2018 PLUS

In 2014 is de eigenaar van Tronic Engineering begonnen met het meedoen aan bootwedstrijden met een 1-persoons boot op zonne-energie. De software van deze boot op zonne-energie  moet echter totaal vernieuwd worden om mee te kunnen doen om de winst in de wedstrijden met 1-persoons boten op zonne-energie.

Doordat Tronic Engineering de boot op zonne-energie  naar een hoger niveau helpt, verwacht het bedrijf dat er nog meer aandacht komt voor de solarboten. Hierop wil de onderneming vervolgens inspelen door deze solarboten te verkopen aan het grote publiek.

Tronic Engineering zal in dit project haar compleet nieuwe elektronica ontwikkelen die technische nieuw voor de organisatie is om zo de concurrentie een stap voor te zijn. Tronic Engineering gaat een module ontwikkelen waarmee de hele boot geanalyseerd kan worden. Deze module krijgt een extra module die gekoppeld kan worden aan een telefoon. Dit zodat alle data tijdens de wedstrijd al geanalyseerd kan worden en deze informatie wellicht zelfs al gebruikt kan worden voor de volgende kwalificatieheat.

Het bedrijf wil o.a. weten hoe hard de boot op zonne-energie  gaat; o.b.v. de zonkracht en de wolken die de zonkracht soms verminderen. Dit zodat de onderneming hierop z.s.m. in kan spelen tijdens het wedstrijdseizoen. Dit om solarboten zo goed mogelijk te kunnen laten zien aan het grote publiek.

MIT-haalbaarheid 2018

Wat is jouw ervaring met MAXUB Subsidies?

Via een tip kwam ik terecht bij Martijn. Vanaf het eerste moment was de behandeling professioneel en adequaat. Hij stelt de juiste vragen om een compleet beeld te krijgen van het idee en werkt vervolgens vlot door om het plan te realiseren. In de nazorg is Martijn punctueel, vlot en volgens afspraak. Kortom; ik ben zeer tevreden!

Wat is de toegevoegde waarde van MAXUB Subsidies voor jou?

Veel tijd en moeite steken in het schrijven van een plan wat misschien niks oplevert is in mijn beleving een risico dat je als startende ondernemer niet wilt nemen. De waarde is hier duidelijk; een kleine investering in tijd, levert mogelijk een hele interessante subsidie op!

Overtrof ik jouw verwachtingen of juist niet? Waarom wel/niet?

Martijn overtrof mijn verwachtingen om hij gemakkelijk mee dacht in het idee. Ik had verwacht dat er meer tekst en uitleg nodig was, voordat meedenken mogelijk was. 

Samenvatting subsidieproject

Meester Ontwikkeling wil in het MIT-haalbaarheidsproject d.m.v. een realtime, schaalbaar en toegankelijk leersysteem voor het onderwijs leraren helpen (voor elkaar) het niveau van de (flex)leerlingen beter te kunnen monitoren. Ook wil Meester Ontwikkeling dat leerlingen zelf hun niveau, voortgang en leerdoelen kunnen inzien. Dit zodat een leerling autonoom en gemotiveerder zou kunnen leren.

Door dit systeem kan de docent ook beter en sneller maatwerk leveren op grote schaal, omdat inzichtelijk is op welk niveau de leerling zit van een bepaald leeronderdeel. Voor docenten werken complete systemen het beste weet de directeur van Meester Ontwikkeling uit ervaring. Daarom wil Meester Ontwikkeling ook o.a. de mogelijkheid geven om cijfers in het systeem te kunnen geven aan de leerling.

Tevens wil het bedrijf game elementen toevoegen in het innovatieve systeem om zo de leerstof zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de leerling. Het niveau van de leerstof moet echter wel gehandhaafd blijven.

MIT-haalbaarheid 2018

HighSynergy gaat in een MIT-haalbaarheidsproject de haalbaarheid van een wereld vernieuwende hufterproof verticale windturbine op bestaande lampen met een effectieve generator voor de Nederlandse windsnelheden, windbladen die zichzelf kunnen verstellen en 1 enkele sterke mast heeft, waarmee zoveel mogelijk wind opgevangen kan worden onderzoeken.

In dit onderzoek gaat HighSynergy onder de begeleiding van MAXUB Subsidies de technische, de financiële en de organisatorische haalbaarheid van de vernieuwende constructie onderzoeken. Er worden nog geen masten geproduceerd die aan de eisen van de duurzame sportvelden kunnen voldoen. Daarnaast is de generator in de windturbines die nu op de markt zijn niet geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt, i.v.m. de relatief lagere windsnelheden in Nederland.

Hierdoor kan er door dit project energieneutrale sportvelden en/of andere doelgroepen helpen met energieneutraal te worden. Tevens moet de constructie op alle sportvelden d.m.v. massaproductie toegepast kunnen worden. Tenslotte bestaat er nog geen kap voor een dergelijke verticale windturbine waarmee de wind in de goede richting gevormd kan worden, waardoor de windturbine hufterproof ontwikkeld kan worden.

MIT-haalbaarheid 2018

Vloerverwarming Nederland gaat in een MIT-haalbaarheidsproject de haalbaarheid van een vernieuwende dakisolatie met een hoge warmteweerstand en warmteaccumulatie voor een comfortabeler en zelfs energieneutraal gebouw onderzoeken. 

In dit onderzoek gaat Vloerverwarming Nederland onder de begeleiding van MAXUB Subsidies de technische, de financiële en de organisatorische haalbaarheid van de vernieuwende dakisolatie onderzoeken. Tot 60% van de warmte verdwijnt in de winter en zorgt in de zomer voor een warmtelast.

Daarmee is het dak het meest warmtebepalend van een gebouw. Bijkomend voordeel van dakisolatie is dat het dak minder warm wordt, waardoor eventuele pv-panelen meer rendement kunnen leveren.

Tevens kan het dak hierdoor als wisselaar gebruikt worden en kan er een warmtepomp bij geplaatst worden. Met de beoogde dakisolatie van Vloerverwarming Nederland met een hoge warmteweerstand en warmteaccumulatie, hoeft er veel minder verwarmt te worden als het koud is en veel minder gekoeld te worden als het warm is.

MIT-haalbaarheid 2018

Wendel Hulsebos heeft een halfjaar gestudeerd in Londen, waar hij getrokken werd door Brick Lane, een populaire straat in Londen. In Brick Lane was een advertentie van een investeringskantoor met als slogan: ‘investeer in Brick Lane’.

Hierdoor kwam de mede-eigenaar van Brick and Business op het idee om vastgoed toegankelijk en interactief te maken voor iedereen. Iedereen zou mee moeten kunnen participeren in vastgoed, waardoor de participanten mee kunnen delen in de huur die ontvangen wordt over het vastgoed.

Vastgoed heeft een relatief laag risicoprofiel en levert door de ontvangen huur een goed rendement op, welke vele malen hoger is dan de huidige rentes op de spaarrekening. De aandelenmarkt is meestal te volatiel en daarmee ook risicovol.

Bricks and Business wil daarom een toegankelijk (vanaf € 2.500,- bijvoorbeeld) en tastbaar alternatief bieden om te beginnen in de stad Groningen. In stad Groningen wil Bricks and Business bij een positief haalbaarheidsonderzoek een prototype online platform ontwikkelen waarna het bedrijf het eerste Bricks and Business pand wil kopen, waarmee geparticipeerd kan worden.

Copyright Maxub.nl 2018