Maximale subsidie voor jouw innovatieproject op basis van no cure no pay!

MIT-haalbaarheid

Samenvatting subsidieproject MIT-haalbaarheid

Tijdens het promotieonderzoek van Wim Boeve van Tech4Care B.V. over digitale software binnen de zorg kwam Wim erachter dat er een aanzienlijke verbeter- en efficiëntieslag valt te behalen m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), welke honderdduizenden mensen per jaar krijgen.

De WMO is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Op dit moment wordt er 15 tot 20 uur besteed waarover meestal enkele maanden wordt gedaan totdat er een beschikking tot stand is gebracht door een zeer inefficiënt proces. Daarnaast is de beschikking nu nog subjectief, aangezien de beoordelaar van de WMO-beschikking vaak veel emotionele verhalen te verwerken krijgt en hierdoor aangetoond vaak inconsistente beoordelingen geeft. Hierdoor is de persoon in kwestie die de WMO-beschikking krijgt een flinke periode in onzekerheid; dit is een ongewenste situatie voor deze personen. D.m.v. een wereldvernieuwend softwaresysteem voor WMO-beschikkingen m.b.v. big data, machine learning, AI en zelflerende algoritmes kan Tech4Care zowel zorgkantoren zoals Zilveren Kruis en Menzis als gemeentes en het CIZ als indicatie-steller en de WMO-beschikte helpen door het proces te versnellen. Dit doordat er met het beoogde systeem en een hierop gebaseerde vragenlijst nog slechts 2 uur nodig zijn per WMO-beschikking. De methodiek is gebaseerd op het concept van Machteld Huber over positieve gezondheid en de Zelfredzaamheidsmatrix ontwikkeld door de GGD Amsterdam. De kwaliteit van de beschikkingen wordt eveneens verbeterd d.m.v. de machine learning o.b.v. de beschikkingen uit het verleden.

MIT-haalbaarheid

Samenvatting subsidieproject MIT-haalbaarheid

Zorggroep BOAT wil in een MIT-haalbaarheidsproject gaan onderzoeken of mensen die zichzelf beschadigen (automutileren), i.p.v. hun lichaam pijn te doen genoegen nemen met substituut van het beschadigen. Dit wil Zorggroep BOAT doen door een nog te ontwikkelen wereld vernieuwende kunststof mouw die een pijnprikkel afgeeft en geen invasieve schade aan de huid/lichaam veroorzaakt. Indien dit namelijk een oplossing kan zijn voor (een groep binnen) de mensen die zichzelf beschadigen, dan hoeven deze mensen niet behandeld en opgenomen te worden in een ziekenhuis en is er geen revalidatie en ziekenhuisopname nodig. Dit voorkomt dat de mensen die zichzelf beschadigen, de maatschappij veel tijd en geld kosten.

MIT-haalbaarheid

Wat is jouw ervaring met MAXUB Subsidies?

Via een tip kwam ik terecht bij Martijn. Vanaf het eerste moment was de behandeling professioneel en adequaat. Hij stelt de juiste vragen om een compleet beeld te krijgen van het idee en werkt vervolgens vlot door om het plan te realiseren. In de nazorg is Martijn punctueel, vlot en volgens afspraak. Kortom; ik ben zeer tevreden!

Wat is de toegevoegde waarde van MAXUB Subsidies voor jou?

Veel tijd en moeite steken in het schrijven van een plan wat misschien niks oplevert is in mijn beleving een risico dat je als startende ondernemer niet wilt nemen. De waarde is hier duidelijk; een kleine investering in tijd, levert mogelijk een hele interessante subsidie op!

Overtrof ik jouw verwachtingen of juist niet? Waarom wel/niet?

Martijn overtrof mijn verwachtingen om hij gemakkelijk mee dacht in het idee. Ik had verwacht dat er meer tekst en uitleg nodig was, voordat meedenken mogelijk was. 

Samenvatting subsidieproject

Meester Ontwikkeling wil in het MIT-haalbaarheidsproject d.m.v. een realtime, schaalbaar en toegankelijk leersysteem voor het onderwijs leraren helpen (voor elkaar) het niveau van de (flex)leerlingen beter te kunnen monitoren. Ook wil Meester Ontwikkeling dat leerlingen zelf hun niveau, voortgang en leerdoelen kunnen inzien. Dit zodat een leerling autonoom en gemotiveerder zou kunnen leren.

Door dit systeem kan de docent ook beter en sneller maatwerk leveren op grote schaal, omdat inzichtelijk is op welk niveau de leerling zit van een bepaald leeronderdeel. Voor docenten werken complete systemen het beste weet de directeur van Meester Ontwikkeling uit ervaring. Daarom wil Meester Ontwikkeling ook o.a. de mogelijkheid geven om cijfers in het systeem te kunnen geven aan de leerling.

Tevens wil het bedrijf game elementen toevoegen in het innovatieve systeem om zo de leerstof zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de leerling. Het niveau van de leerstof moet echter wel gehandhaafd blijven.

MIT-haalbaarheid

Vloerverwarming Nederland gaat in een MIT-haalbaarheidsproject de haalbaarheid van een vernieuwende dakisolatie met een hoge warmteweerstand en warmteaccumulatie voor een comfortabeler en zelfs energieneutraal gebouw onderzoeken. 

In dit onderzoek gaat Vloerverwarming Nederland onder de begeleiding van MAXUB Subsidies de technische, de financiële en de organisatorische haalbaarheid van de vernieuwende dakisolatie onderzoeken. Tot 60% van de warmte verdwijnt in de winter en zorgt in de zomer voor een warmtelast.

Daarmee is het dak het meest warmtebepalend van een gebouw. Bijkomend voordeel van dakisolatie is dat het dak minder warm wordt, waardoor eventuele pv-panelen meer rendement kunnen leveren.

Tevens kan het dak hierdoor als wisselaar gebruikt worden en kan er een warmtepomp bij geplaatst worden. Met de beoogde dakisolatie van Vloerverwarming Nederland met een hoge warmteweerstand en warmteaccumulatie, hoeft er veel minder verwarmt te worden als het koud is en veel minder gekoeld te worden als het warm is.

MIT-haalbaarheid

Wendel Hulsebos heeft een halfjaar gestudeerd in Londen, waar hij getrokken werd door Brick Lane, een populaire straat in Londen. In Brick Lane was een advertentie van een investeringskantoor met als slogan: ‘investeer in Brick Lane’.

Hierdoor kwam de mede-eigenaar van Brick and Business op het idee om vastgoed toegankelijk en interactief te maken voor iedereen. Iedereen zou mee moeten kunnen participeren in vastgoed, waardoor de participanten mee kunnen delen in de huur die ontvangen wordt over het vastgoed.

Vastgoed heeft een relatief laag risicoprofiel en levert door de ontvangen huur een goed rendement op, welke vele malen hoger is dan de huidige rentes op de spaarrekening. De aandelenmarkt is meestal te volatiel en daarmee ook risicovol.

Bricks and Business wil daarom een toegankelijk (vanaf € 2.500,- bijvoorbeeld) en tastbaar alternatief bieden om te beginnen in de stad Groningen. In stad Groningen wil Bricks and Business bij een positief haalbaarheidsonderzoek een prototype online platform ontwikkelen waarna het bedrijf het eerste Bricks and Business pand wil kopen, waarmee geparticipeerd kan worden.

Copyright Maxub.nl 2023